Obrada materijala vrši se strojevima japanske proizvodnje

 

Strojevi za obradu materijala

 

Erozimat sa žicom Glodalica